Håndtering af filer på Linux

Find jpg filer i en mappe der er tilgået (læst/vist) for mere end 2 dage siden:

Find filer i den aktuelle mappe, der starter med ‘faktura’  og som er ændret for mindre end 2 dage siden:

Vil man slette de filer der findes, er det blot et spørgsmål om at tilføje delete: