Installer MariaDB på Ubuntu 16.04

Fjern MySQL

Hvis du udskifter MySQL med MariaDB, skal du først tage backup af dine data, og fjerne MySQL.

Undlad at medtage databaser som ‘mysql’, ‘phpmyadmin’,’performance_schema’ og ‘information_schema’, dvs. alle de databaser der automatisk oprettes under den nye installation:

Da din nye MariaDB sikkert ikke er kompatibel med privilegier fra den gamle, dumper vi også en fil med alle GRANT’s der skal udføres at oprette databasebrugerne påny:

Nu kan du fjerne MySQL:

Installer MariaDB

Gå til Setting up MariaDB repositories og vælg f.eks. Ubuntu -> 16.04 LTS 'xenial' -> 10.2 [Stable]. Herefter får du en komplet guide, der kunne se således ud:

… og så kan du installere MariaDB

Under installationen vil du blive bedt om at angive en adgangskode til root brugeren.

Herefter afvikler du mysql_secure_installation: