Subversion kommandoer

Rul tilbage til tidligere version

Gå tilbage til en tidligere revision (erstat 3523 med dit revisionsnr):

Se log for en fil

Vis commit loggen for en specifik fil (erstat filnavn med stien til din fil)

Vis commit loggen for en fil i en bestemt periode:

Vær opmærksom på at subversion formoder 00:00:00 hvis du ikke angiver tid. Du får heller ikke nødvendigvis commits ud i rækkefølge. Brug af dato er generelt upræcist jvf. apache.org. Men output inkluderer revisionsnumre som du herefter kan bruge til at få et mere præcist output: 

Seneste revisionsnummer

Hent seneste revisionsnummer i repo uden at opdatere din kopi:

Ignorer filer og foldere

Ignorer filer og foldere der ikke skal versioneres:

Herefter kan du redigere en liste over filer der skal ignoreres. Den vil naturligvis være tom den første gang.

Hvis du får denne fejl, er det fordi du mangler at fortælle subversion hvilken editor du vil benytte:

Dette fikses ved at sætte SVN_EDITOR … i eksemplet her sættes den til ‘vim’. Det kunne også være ‘vi’ eller ’emacs’. Prøv derefter igen… hvis det ikke virker, så prøv VISUAL eller EDITOR.

Vis indholdet af ignore listen:

Vis effekten af ignore listen: