Installer Asbru Connection Manager på Fedora

Skulle installere Asbru Connection Manager på en nyinstalleret Fedora 35 og opdagede at den officielle metode ikke virker: Jeg har rapporteret fejlen her: https://github.com/asbru-cm/asbru-cm/issues/928 I stedet lykkedes det at installere fra snapshots:

 

Linux: Afvikle en kommando som en anden bruger

Du kan af forskellige årsager, havde brug for at afvikle en kommando som en anden bruger. Det er så let som:

Dog kan der være tale om en bruger der ikke har et egentligt login, og i det tilfælde vil du med ovenstående få fejlen “This account is currently not available”. For at afhjælpe […]

MariaDB: Slå generel log til midlertidigt

OS: Ubuntu 20.04 Database: MariaDB 10.3 Når den generelle log  GENERAL_LOG  er slået til, bliver samtlige forespørgsler til databaseserveren logget. Logningen kan ikke begrænses til en enkelt database da variablen er global, og det kan have stor indflydelse på ydeevnen og ret hurtigt resultere i en meget stor logfil. Derfor er denne log ikke aktiveret […]

Skab overblik over dine DMARC rapporter

Denne guide viser hvordan du kan opsamle dine DMARC rapporter og gemme data i en database som du herefter kan præsentere på en hjemmeside. Det hele er udført på Ubuntu 20.04 LTS med Apache 2.4, PHP 7.4, MariaDB 10 og Perl 5.3. Du benytter muligvis et andet Unix/Linux OS, og skal så blot foretage de […]

Installation af Elasticsearch 7 på Ubuntu 20

Elasticsearch Men først skal du sikre dig at java er installeret og har en version der passer med din Elasticsearch version. Det kan du se i skemaet her: https://www.elastic.co/support/matrix#matrix_jvm Hvis du ikke har java, kan du installere OpenJDK:

Tjek nu din version og at JAVA_HOME indeholder stien til java:

Hvis JAVA_HOME ikke er […]

MariaDB: Konvertering af karaktersæt fra latin1 til utf8mb4

Jeg valgte at få en længe tiltrængt konvertering overstået, da vi alligevel skulle igang med at flytte databasen til en ny server. Både den gamle og den nye server er Ubuntu. Hvis du bruger noget andet, så vær opmærksom på at dine konfigurationsfiler måske ligger et andet sted. På den nye server sørgede jeg for, […]

Ubuntu 20.04: Subversion repository

Se også: Subversion kommandoer Installation Følgende er udført på Ubuntu 20.04 og forudsætter at Apache 2.4 er installeret:

Opret repository Du kan oprette et nyt repository på 2 måder. Her oprettes det i mappen subversion. Hvis mappen ikke eksisterer, vil svnadmin oprette den:

… eller omdannes en eksisterende tom mappe, bemærk punktum efter create: […]

Ubuntu server opdatering

Release

eller…

Opdater Start med at opdatere software-listen:

Skipping acquire of… På det seneste har jeg flere gange oplevet denne fejl med apt update:

Dette løses ved at finde det omtalte repo i /etc/apt/sources.list eller /etc/apt/sources.list.dk/[reponavn].list og indsætte [arch=amd64]. Eksempel: /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list

Opgrader Opgrader derefter installerede pakker og kernen:

Kommandoen […]

Ubuntu ufw firewall

På Ubuntu server er ufw (uncomplicated firewall) installeret og deaktiveret som standard. Allerførste gang ufw aktiveres vil den lukke for al trafik. Jeg aktiverer derfor ufw på en cloud server via consol for at undgå at lukke mig selv ude af ssh. Aktiver ufw

Tillad trafik på port 22 fra enhver lokation:

Tillad […]