Elasticsearch med Kibana og Apache på FreeBSD 10 server

(Last Updated On: 26. juni 2019)

Elasticsearch 5

Elasticsearch er en super hurtig søgemaskine. Især hvis du har en masse dokumenter du gerne vil indeksere for fuldtekst søgninger eller skal lave noget lokationssøgning, eksempelvis finde nærmeste restaurent eller benzinstation.

Installer:

Føj til /etc/rc.conf for automatisk opstart efter genstart af maskinen

Sæt ip adressen i /usr/local/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Elasticsearch kører default på port 9200, og det kan du også ændre om nødvendigt i samme fil.

Start Elasticsearch

Kibana 5

Installer:

Føj til  /etc/rc.conf for automatisk opstart efter genstart af maskinen

Nu skal Kibana vide hvor Elasticsearch bor. Konfig filen hedder /usr/local/etc/kibana.yml

Start kibana

Note: Kibana er kræsen hvad angår nodejs version, og installerer derfor sin egen version. Jeg havde i forvejen nodejs med npm installeret, men efter Kibana installation var npm forsvundet. En simpel pkg install npm, kunne jeg se ville installere nodejs version 7, og Kibana bruger nodejs version 4. Derfor måtte jeg istedet finde en npm version der passer til den nodejs version Kibana kommer med. Det viste sig at være npm2: pkg install npm2.

Apache 2.4

Tilføj den bruger/kode du angav i Kibana konfigurationen i din .htpasswd fil:

Nu skal vi føje en virtuel host til Apache, for at kunne tilgå Kibana i browseren.
Her skal vi bl.a. bruger proxy modulet, så lad os lige sikre at modulet er aktivt:

Hvis kommandoen ikke returnerer noget, skal modulet aktiveres. Det gør du ved at fjerne kommentar tegnet foran modulet i Apache’s konfigurationsfil:

/usr/local/etc/apache24/httpd.conf

Linien du kigger efter, ser således ud i Apache24:

Efter en genstart af Apache, bør du nu se modulet aktivt med kommandoen apachectl -M

Åben din Apache vhost konfigurationsfil. Da jeg har konfigureret med SSL, er det min ssl.conf jeg finder frem her:

/usr/local/etc/apache24/extra/httpd-ssl.conf

Alternativt kan du indsætte den i httpd-vhosts.conf og udelade SSL delen samt bruge port 80 i stedet for 443

/usr/local/etc/apache24/extra/httpd-vhosts.conf

Husk at redigere det hele så det passer til dit setup:

Nu er det spændende… tjek din konfig og genstart Apache:

Med eksemplet her, ville adressen til Kibana blive https://kibana.server.dk