Angular i18n: Oversættelse til flere sprog

[EDIT: 2020-01-31] Vejledningen her fungerer, iht min erfaring for Angular 6, 7 og 8. Oversættelse i Angular er kompliceret ved første øjekast, men efterhånden som man dykker ned i tågen af information, viser sig en ganske fornuftig arbejdsgang der i stor udstrækning forsimpler opgaven i forhold til tidligere tiders metoder. En af de helt store […]