Apache, Varnish, Nginx og SPA app: Undgå at cache index.html

SPA står for “Single Page Application”, for den består fysisk kun af een side, nemlig index.html. Dvs. alt der har med brugerfladen at gøre hentes første gang hjemmesiden besøges, og herfra foregår al kommunikation via Ajax kald til en backend. Inde i index.html filen er der referencer til alt det andet hjemmesiden skal bruge. Disse […]