Subversion kommandoer

Gå tilbage til en tidligere revision (erstat 3523 med dit revisionsnr):

Vis commit loggen for en specifik fil (erstat filnavn med stien til din fil)

Hent seneste revisionsnummer i repo uden at opdatere din kopi: