Flytte subversion repository til ny server

Flyt repository Først skal du lave et dump af det repository du vil flytte:

… og overføre det til den nye server:

På den nye server opretter du et nyt repository:

Konfigurer Apache … og herefter konfigureres Apache. Jeg inkluderer desuden SSL og adgangskodebeskyttelse.

Efter genstart af Apache fik jeg denne […]

Subversion kommandoer

Rul tilbage til tidligere version Gå tilbage til en tidligere revision (erstat 3523 med dit revisionsnr):

Fortryd en handling Med svn revert  can du fortryde ændringer til filer eller handlinger foretaget lokalt. Dette eksempel viser hvordan du fortryder svn add  på en fil:

Jeg kom på et tidspunkt til at køre svn add * i […]