Flytte subversion repository til ny server

(Last Updated On: 6. juni 2018)

Flyt repository

Først skal du lave et dump af det repository du vil flytte:

… og overføre det til den nye server:

På den nye server opretter du et nyt repository:

Konfigurer Apache

… og herefter konfigureres Apache. Jeg inkluderer desuden SSL og adgangskodebeskyttelse.

Efter genstart af Apache fik jeg denne fejl:

AH01574: module dav_module is already loaded, skipping

Det viser sig at der er 2 filer der loader dav:

  • mods-enabled/dav_svn.load
  • mods-enabled/dav.load

Den første tjekker om dav er loadet, inden den selv gør det. Men det gør sidstnævnte ikke. Det kan vi udbedre ved at åbne denne fil:

/etc/apache2/mods-available/dav.load

Og rette indholdet fra:

LoadModule dav_module /usr/lib/apache2/modules/mod_dav.so

… til:

<IfModule !mod_dav.c>
LoadModule dav_module /usr/lib/apache2/modules/mod_dav.so
</IfModule>

Æren for løsningen går til “Zilk” på Stackoverflow: Apache on Ubuntu: module dav_module is already loaded

Pege arbejdskopier over på den nye lokation

Du har sikkert en masse arbejdskopier af dit repository forskellige steder, og de skal nu peges over på den nye lokation. Du går derfor til roden af arbejdskopien og udfører følgende kommando:

Hvis nogen har føjet ændringer til det gamle repository mens du flyttede det, kopierer du disse over:

På den gamle server:

På den nye server: