Apache konfiguration baseret på klientens ip adresse

(Last Updated On: 10. juni 2019)

Hvis du har brug for særskilt konfiguration baseret på klientens ip adresse kan du gøre dette vha <If> direktivet.

I tilfælde hvor Apache svarer direkte findes ip’en i REMOTE_ADDR:

I tilfælde hvor Apache er bag en proxy, findes ip’en i X-Forwarded-For der er en kommasepareret liste med alle de proxies klienten har været gennem på sin vej. Den første ip er den oprindelige, altså klientens egen ip.

Linie #1 i nedenstående henter ip’en ud af listen og over i XFFCLIENTIP variablen:

Ovenstående afprøvet på Apache 2.4