Apache konfiguration baseret på klientens ip adresse

Hvis du har brug for særskilt konfiguration baseret på klientens ip adresse kan du gøre dette vha <If> direktivet. I tilfælde hvor Apache svarer direkte findes ip’en i REMOTE_ADDR:

I tilfælde hvor Apache er bag en proxy, findes ip’en i X-Forwarded-For der er en kommasepareret liste med alle de proxies klienten har været gennem […]